Hledáček

ŠUMAVA na pohlednicích ateliéru SEIDEL

Cena (včetně DPH):599.00CZK
Vložit do košíku

Tato kniha volně navazuje na mou první knihu věnovanou Josefu Wolfovi, významnému fotografovi a vydavateli šumavských pohlednic, konkurentovi a takřka vrstevníkovi Josefa Seidla. Díky ní máte možnost porovnat díla obou předních českokrumlovských osobností. Pojďte si tedy prohlédnout Šumavu tak, jak ji na svých pohlednicích zachycoval Josef Seidel - nejprve sám a v pozdějších letech společně se synem Franzem.

 

Martin Leiš

 

sumava 1 sumava 3 sumava 4 sumava 5 sumava 8 sumava 11sumava 17 sumava 28 sumava 101sumava 234 sumava 118 back

 

Josef Seidel, významný portrétní a krajinářský fotograf, se narodil 2. října 1859 v obci Hasel (Líska), která je dnes součástí České Kamenice. Pocházel z chudé německé rodiny žijící v oblasti Sudet nedaleko Děčína. Jeho otec pracoval jako brusičskla. Seidel sám se vyučil fotografem a po vyučení sbíral zkušenosti jako fotografický pomocník v mnoha ateliérech téměř pocelém Rakousku-Uhersku. Dva roky též pracoval ve vídeňské továrně na skleněné fotografické desky. Po kratičkých pobytechv Opavě (1886) a Prachaticích (1887) se roku 1888 stal vedoucím fotografem ateliéru Gottharda Zimmera v Českém Krumlově, jehož vedení převzala po tragické Zimmerově smrti (1886) vdova Karolína. O pět let později se coby fotograf osamostatnil. Jeho fotografická živnost byla zapsána do živnostenského rejstříku 24. ledna 1893.

 

Josef Seidel vydal své první pohlednice, které byly litografické, již v roce 1897 a v průběhu let neustále zkoušel nové techniky výroby. Od litografie postupně přešel na fotopohlednice, dále na techniku autochromu a světlotisku, znovu na pravé fotografie a poté opět na autochrom, tříbarevný knihtisk a duplexový světlotisk, až se na konci dvacátých let definitivně uchýlil k výrobě výlučně fotografických pohlednic. Za zmínku stojí, že techniku autochromu použil poprvé již roku 1900, tedy tři roky předtím, než byla uvedená technika oficiálně patentována. V období 30. let vydával Josef Seidel fotografické pohlednice opatřené na přední straně signaturou svého ateliéru, popisem místa a číslem. Na jejich výrobě se podílel také jeho syn Franz. Ten se začal s rodinným podnikem svého otce seznamovat v roce 1927. Do roku 1934 byly tyto údaje na pohlednicích vyvedené psacím písmem. V dalších letech je vystřídalo písmo tiskací s tím, že občas byl popis na pohlednici současně v češtině i v němčině. Na rozdíl od Josefa Wolfa, který tyto údaje ve třicátých letech zasazoval vždy mimo záběr, umísťoval Josef Seidel popisy zásadně do záběru, a to většinou u dolního okraje nebo výjimečně u okraje horního, v závislosti na kompozici.
Ačkoli mezi roky 1905-1925 po stránce množství a různorodosti technik jasně dominoval trhu se šumavskými pohlednicemi Josef Seidel, měl ve třicátých letech mírně navrch jeho konkurent Josef Wolf, který vydával jedny z nejkvalitnějších fotopohlednic tehdejší doby, a to mnohdy ze stejných míst jako právě Seidel.

 

Josef Seidel zemřel 21. října 1935 a po jeho smrti pokračoval v činnosti fotografického ateliéru až do roku 1949 jeho syn Franz (František) Seidel (1908-1997), který byl neméně zdatným fotografem.

 


Období od října 1938 do roku 1949

 

Toto období bylo v mnoha ohledech velmi složité a poznamenané řadou temných událostí - nejprve politická situace vyústila ve druhou světovou válku, poté došlo k poválečnému odsunu německého obyvatelstva a po něm následovalo období národních správ, jež vedlo až k zákazu podnikání po únoru 1948. I v této komplikované době však syn Josefa Seidla František (Franz) nadále fotografoval a vydával šumavské pohlednice. Zachytil tak například krásy Šumavy, místní hostince, linii československého opevnění, tzv. ŘOPíky, vítání Adolfa Hitlera ve Chvalšinách a v Českém Krumlově v říjnu 1938 nebo také dobu po roce 1946, kdy se například z původních německých hotelů Muhr a Tauschek staly hotely Bílý a Taušek. Jeho pohlednice byly fotografické a stále velmi kvalitní a vycházely v letech 1946-1947. Od pohlednic předválečných se lišily tím, že na nich byl popis místa uveden už jen v češtině a signatura zněla "Foto Frant. Seidel". Adresní strana byla bez označení a z větší části bez natištěných adresních linek.
V srpnu 1949 úřady Františku Seidlovi zabavily podstatnou část místopisných negativů a historie podniku založeného jeho otcem se definitivně uzavřela v roce 1953, kdy František Seidel nastoupil do komunálního podniku. František Seidel prožil celý svůj život v Českém Krumlově, kde také 7. ledna 1997 zemřel.

 

Josef Seidel patří vedle Josefa Wolfa (1864-1938) k nejvýznamnějším fotografům Šumavy.

 

 

 

 

 

Více informací o knize zašlu na požádání mailem nebo sdělím telefonicky:

Martin Leiš, mechov@volny.cz, 602 355 077